ஸ்லோகம்

ஐயபப்ப பக்தர்கள் ஐயப்பனின் 108 ஐயப்பன் சரணம் வரிகள் தினமும் துதித்து வர ஐயப்ப பெருமானின் அருள் ஆற்றல் கிடைக்கும்.

Jan 29 2021 11:01:00 AM

108 ஐயப்பன் சரணம் வரிகள. 

ஓம் கன்னிமூல கணபதியே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் காந்தமலை ஜோதியே சரணம் ஐயப்பா 

 
ஓம் ஹரிஹர சுதனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் அன்னதானப் பிரபுவே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஆறுமுகன் சோதரனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஆபத்தில் காப்போனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் இன்தமிழ்ச் சுவையே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் இச்சை தவிர்ப்பவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஈசனின் திருமகளே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் உண்மைப் பரம்பொருளே சரணம் ஐயப்பா 
iyappa 

 
ஓம் உலகாளும் காவலனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஊமைக்கருள் புரிந்தவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஊழ்வினை அழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் எளியோர்க்கு அருள்பவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் எங்கள் குல தெய்வமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஏழைப் பங்காளனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஏகாந்த மூர்த்தியே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஐங்கரன் தம்பியே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஐயமெல்லாம் தீர்ப்பவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஒப்பில்லாத் திருமணியே சரணம் ஐயப்பா 
 

ஓம் ஒளிரும் திருவிளக்கே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஓங்காரப் பரம்பொருளே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஓதும் மறைபொருளே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஒளடதங்கள் அருள்பவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சௌபாக்கியம் அளிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் கலியுக வரதனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சபரிமலை சாஸ்தாவே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சிவன்மால் திருமகனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சைவ வைணவ ஐக்கியமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் அச்சங்கோயில் அரசே சரணம் ஐயப்பா 
 
ஓம் ஆரியங்காவு ஐயாவே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் குளத்துப்புழை பாலனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பொன்னம்பல வாசனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் வில்லாளி வீரனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் வீரமணிகண்டனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் உத்திரத்தில் உதித்தவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் உத்தமனே சத்தியனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பம்பையில் பிறந்தவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பந்தள மாமணியே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சகலகலை வல்லோனே சரணம் ஐயப்பா 

iyappa 

ஓம் சாந்தம் நிறை மெய்ப்பொருளே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் குருமகனின் குறை தீர்த்தவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் குருதட்சினை அளித்தவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் புலிப்பாலைக் கொணர்ந்தவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் வன்புலி வாகனனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் தாயின் நோய் தீர்த்தவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் குருவின் குருவே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் வாபரின் தோழனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் துளசிமணி மார்பனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் தூயவுள்ளம் அளிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா 
 
ஓம் இரு முடிப்பிரியனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் எரிமேலி தர்மசாஸ்தாவே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் நித்ய பிரம்மச்சாரியே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் நீலவஸ்திர தாரியே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பேட்டை துள்ளும் பேரருளே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பெரும்ஆணவத்தை அழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சாஸ்தாவின் நந்தவனமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சாந்தி தரும் பேரருளே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பேரூர்த்தோடு தரிசனமே சரணம் ஐயப்பா 

 

iyappa 
ஓம் சாஸ்தாவின் நந்தவனமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சாந்தி தரும் பேரருளே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பேரூர்த்தோடு தரிசனமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பேதமையை ஒழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் காளைகட்டி நிலையமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் அதிர்வேட்டுப் பிரியனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் அழுதைமலை ஏற்றமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் ஆனந்தமிகு பஜனை பிரியனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் கல்லிடும் குன்றமே சரணம் ஐயப்பா 
 
 
ஓம் உடும்பாறைக் கோட்டையே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் இஞ்சிப்பாறைக் கோட்டையே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் கரியிலந் தோடே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் கரிமலை ஏற்றமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் கரிமலை இறக்கமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பெரியானை வட்டமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சிறியானை வட்டமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பம்பா நதித் தீர்த்தமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பாவமெல்லாம் அழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் திரிவேணி சங்கமே சரணம் ஐயப்பா 

 
 
ஓம் திருராமர் பாதமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சக்தி பூஜை கொண்டவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சபரிக்கு அருள் செய்தவளே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் தீபஜோதித் திருஒளியே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் தீராத நோய் தீர்ப்பவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பம்பா விளக்கே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பலவினைகள் ஒழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் தென்புலத்தார் வழிபாடே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் திருப்பம்பையின் புண்ணியமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் நீலிமலை ஏற்றமே சரணம் ஐயப்பா 
 
ஓம் நிறைவுள்ளம் தருபவனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் அப்பாச்சி மேடே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் இப்பாச்சி குழியே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சபரி பீடமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சரங்குத்தி ஆலே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் உரல்குழி தீர்த்தமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் கருப்பண்ணசாமியே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் கடுத்த சாமியே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பதினெட்டாம் படியே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பகவானின் சந்நிதியே சரணம் ஐயப்பா 
 

 
ஓம் பரவசப் பேருணர்வே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பசுவின் நெய்யபிஷேகமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் கற்பூரப் பிரியனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் நாகராசப் பிரபுவே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் மாளிகைப் புரத்தம்மனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் மஞ்சமாதா திருவருளே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் அக்கினி குண்டமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் அலங்காரப் பிரியனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் பஸ்மக் குளமே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் சற்குரு நாதனே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் மகர ஜோதியே சரணம் ஐயப்பா 
ஓம் மங்கள மூர்த்தியே சரணம் ஐயப்பா